Japanese Shrine Stand [SB-S 1002]

Japanese Shrine Stand [SB-S 1002]

$85.00Price
Japanese Shrine stand
  • Dimensions (inches)

    16 1/2 x 12 x 9
  • Material

    Kiri
  • Period

    Taisho